Diagnostyka zawrotów głowy

Z przyjemnością informujemy, iż nasza poradnia dysponuje najnowszą aparaturą do diagnostyki zawrotów głowy. Od teraz możemy jeszcze lepiej służyć Państwu specjalistyczną pomocą medyczną.

Jak powstają zawroty głowy?

Przyczyną zawrotów są organiczne lub czynnościowe zaburzenia w układzie równowagi. Układ równowagi jest odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowej postawy ciała zarówno w spoczynku jak i w ruchu, a także zapewnia stabilizację pola widzenia. Prawidłowe funkcjonowanie tego układu zależy od prawidłowej czynności i współdziałania narządu przedsionkowego – błędnika (zlokalizowanego w uchu wewnętrznym), narządu wzroku, zmysłu czucia głębokiego oraz ośrodkowego układu nerwowego.

Jak badamy zawroty głowy?

W naszej pracowni posługujemy się badaniem Wideonystagmografii (VNG). VNG bada narząd równowagi – ucho wewnętrzne – poprzez rejestrację ruchów gałek ocznych.

Jak wygląda badanie?

Badanie polega na rejestracji ruchów gałek ocznych przez kamerę umieszczoną w specjalnych okularach. Podczas całego badanie pacjent leży lub siedzi. Analizowane są samoistne ruchy gałek ocznych jak również ruchy wywołane przez zmianę temperatury w przewodzie słuchowym.

Przygotowanie do badania:

Badanie trwa około godziny. Pacjent powinien mieć na sobie wygodną odzież. Ważne jest aby pacjentki nie miały makijażu oczu. Może on zakłócać pracę kamer w okularach i uniemożliwiać badanie. Należy przedyskutować z lekarzem wykonującym badanie, które leki powinny być odstawione na 72 godziny przed wykonaniem testu.

Substancje które mogące zakłócić badanie:

 • Aspiryna
 • Alkohol
 • Leki przeciwwymiotne
 • Leki przeciw zawrotom głowy
 • Leki uspokajające
 • Leki nasenne
 • Leki przeciwbólowe
 • Leki przeciwhistaminowe – antyalergiczne

Należy również powstrzymać się od przyjmowania napojów zawierających kofeinę:

 • kawa
 • herbata
 • napoje energetyzujące

Na 3 godziny przed badaniem nie palić.