Neurodynamika Kliniczna

Metoda ta jest bardzo praktycznym narzędziem pracy nad zaburzeniami układu nerwowego, szczególnie jego części obwodowej. Istotą tej metody jest kliniczne wykorzystanie wzajemnej relacji praw mechaniki i fizjologii układu nerwowego oraz połączenie działania tego układu z układem mięśniowo-szkieletowym. Neurodynamika Kliniczna opiera się więc głównie na dokładnej diagnostyce zaburzeń neurodynamicznych, ale również na wielokierunkowym podejściu do ich leczenia.