Terapia Manualna

Ukierunkowana jest na działanie diagnostyczne i terapeutyczne, za pomocą „manualnych rękoczynów”. Wykorzystując techniki mobilizacji, manipulacji oraz pracę na tkankach miękkich skutecznie znosi odwracalne dysfunkcje w obrębie narządu ruchu oraz leczy objawy bólowe pochodzące ze zmian strukturalnych.